Компютърни прогнози за Под/Над: Португалия срещу Уелс

sjuesju   July 4, 2016   Comments Off on Компютърни прогнози за Под/Над: Португалия срещу Уелс

Двата отбора да отбележат гол

Вероятност в проценти и Portugal, и Wales да отбележат гол в мача: 58.24%
Вероятност в проценти само един или нито един от Portugal и Wales да отбележи гол в мача: 41.76%

Под / Над 2.5 гола отбелязани в мача

Вероятност за по-малко от 2.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 39.97%
Вероятност за повече от 2.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 60.03%

Алтернативни опции за Общ брой голове в мача

Вероятност за по-малко от 0.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 3.85%
Вероятност за повече от 0.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 96.15%

Вероятност за по-малко от 1.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 17.38%
Вероятност за повече от 1.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 82.62%

Вероятност за по-малко от 3.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 64.00%
Вероятност за повече от 3.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 36.00%

Вероятност за по-малко от 4.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 82.26%
Вероятност за повече от 4.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 17.75%

Вероятност за по-малко от 5.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 92.73%
Вероятност за повече от 5.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и Wales: 7.27%

Брой голове в мача

Вероятност за по-малко от два отбелязани гола в мача между Portugal и Wales: 17.38%
Вероятност за общо два или три отбелязани гола в мача между Portugal и Wales: 46.62%
Вероятност да бъдат отбелязани повече от три гола в мача между Portugal и Wales: 36.00%

Обш брой голове/Двата отбора да отбележат гол

Вероятност головете в мача да бъдат Над 2.5 и двата отбора да отбележат в срещата между Portugal и Wales: 48.05%
Вероятност головете в мача да бъдат Под 2.5 и двата отбора да отбележат в срещата между Portugal и Wales: 10.19%
Вероятност головете в мача да бъдат Над 2.5 и само един или нито един от двата отбора да отбележат в срещата между Portugal и Wales: 11.98%
Вероятност головете в мача да бъдат Под 2.5 и само един или нито един от двата отбора да отбележат в срещата между Portugal и Wales: 29.78%

Вероятности за точен брой голове, отбелязани в мача

Вероятност нито един гол да бъде отбелязан в срещата между Portugal и Wales: 3.85%
Вероятност точно един гол да бъде отбелязан в срещата между Portugal и Wales: 13.53%
Вероятност точно два гола да бъдат отбелязани в срещата между Portugal и Wales: 22.60%
Вероятност точно три гола да бъдат отбелязани в срещата между Portugal и Wales: 24.03%
Вероятност точно четири гола да бъдат отбелязани в срещата между Portugal и Wales: 18.26%
Вероятност точно пет гола да отбелязани в срещата между Portugal и Wales: 10.47%
Вероятност точно шест гола да бъдат отбелязани в срещата между Portugal и Wales: 4.79%
Вероятност седем или повече гола да бъдат отбелязани в срещата между Portugal и Wales: 2.48%

Вероятност за Отбори да отбележат гол

Вероятност и Portugal, и Wales да отбележат попадение в мача: 58.24%
Вероятност нито един от Portugal и Wales да отбележи гол в мача: 3.85%
Вероятност само Portugal да отбележи гол в мача: 7.37%
Вероятност само Wales да отбележи гол в мача: 30.54%

Вероятности за получени голове

Вероятност Portugal да завърши мача срещу Wales без допуснат гол: 11.22%
Вероятност Portugal да допусне гол в срещата срещу Wales: 88.78%
Вероятност Wales да завърши мача срещу Portugal без допуснат гол: 34.39%
Вероятност Wales да допусне гол в срещата срещу Portugal: 65.61%

Общо голове за отбор

Вероятност Portugal да отбележи повече от 0.5 гола в мача: 65.61%
Вероятност Portugal да отбележи по-малко от 0.5 гола в мача: 34.39%
Вероятност Portugal да отбележи повече от 1.5 гола в мача: 27.64%
Вероятност Portugal да отбележи по-малко от 1.5 гола в мача: 72.36%
Вероятност Portugal да отбележи повече от 2.5 гола в мача: 7.98%
Вероятност Portugal да отбележи по-малко от 2.5 гола в мача: 92.02%
Вероятност Portugal да отбележи повече от 3.5 гола в мача: 1.69%
Вероятност Portugal да отбележи по-малко от 3.5 гола в мача: 98.31%

Вероятност Wales да отбележи повече от 0.5 гола в мача: 88.78%
Вероятност Wales да отбележи по-малко от 0.5 гола в мача: 11.22%
Вероятност Wales да отбележи повече от 1.5 гола в мача: 61.90%
Вероятност Wales да отбележи по-малко от 1.5 гола в мача: 38.10%
Вероятност Wales да отбележи повече от 2.5 гола в мача: 32.22%
Вероятност Wales да отбележи по-малко от 2.5 гола в мача: 67.78%
Вероятност Wales да отбележи повече от 3.5 гола в мача: 12.54%
Вероятност Wales да отбележи по-малко от 3.5 гола в мача: 87.46%

Точен брой голове, отбелязани от Portugal

Вероятност за Portugal да не отбележи гол в мача: 34.39%
Вероятност за Portugal да отбележи точно един гол в мача: 37.98%
Вероятност за Portugal да отбележи точно два гола в мача: 19.66%
Вероятност за Portugal да отбележи три или повече гола в мача: 7.98%

Точен брой голове, отбелязани от Wales

Вероятност за Wales да не отбележи гол в мача: 11.22%
Вероятност за Wales да отбележи точно един гол в мача: 26.88%
Вероятност за Wales да отбележи точно два гола в мача: 29.68%
Вероятност за Wales да отбележи три или повече гола в мача: 32.22%