Компютърни прогнози за Под/Над: Португалия срещу Франция

sjuesju   July 9, 2016   Comments Off on Компютърни прогнози за Под/Над: Португалия срещу Франция

Двата отбора да отбележат гол

Вероятност в проценти и Portugal, и France да отбележат гол в мача: 72.36%
Вероятност в проценти само един или нито един от Portugal и France да отбележи гол в мача: 27.64%

Под / Над 2.5 гола отбелязани в мача

Вероятност за по-малко от 2.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 25.88%
Вероятност за повече от 2.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 74.12%

Алтернативни опции за Общ брой голове в мача

Вероятност за по-малко от 0.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 1.85%
Вероятност за повече от 0.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 98.15%

Вероятност за по-малко от 1.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 9.70%
Вероятност за повече от 1.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 90.30%

Вероятност за по-малко от 3.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 47.46%
Вероятност за повече от 3.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 52.54%

Вероятност за по-малко от 4.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 68.26%
Вероятност за повече от 4.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 31.74%

Вероятност за по-малко от 5.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 83.60%
Вероятност за повече от 5.5 гола, отбелязани в мача между Portugal и France: 16.40%

Брой голове в мача

Вероятност за по-малко от два отбелязани гола в мача между Portugal и France: 9.70%
Вероятност за общо два или три отбелязани гола в мача между Portugal и France: 37.76%
Вероятност да бъдат отбелязани повече от три гола в мача между Portugal и France: 52.54%

Обш брой голове/Двата отбора да отбележат гол

Вероятност головете в мача да бъдат Над 2.5 и двата отбора да отбележат в срещата между Portugal и France: 64.37%
Вероятност головете в мача да бъдат Под 2.5 и двата отбора да отбележат в срещата между Portugal и France: 7.99%
Вероятност головете в мача да бъдат Над 2.5 и само един или нито един от двата отбора да отбележат в срещата между Portugal и France: 9.76%
Вероятност головете в мача да бъдат Под 2.5 и само един или нито един от двата отбора да отбележат в срещата между Portugal и France: 17.89%

Вероятности за точен брой голове, отбелязани в мача

Вероятност нито един гол да бъде отбелязан в срещата между Portugal и France: 1.85%
Вероятност точно един гол да бъде отбелязан в срещата между Portugal и France: 7.85%
Вероятност точно два гола да бъдат отбелязани в срещата между Portugal и France: 16.18%
Вероятност точно три гола да бъдат отбелязани в срещата между Portugal и France: 21.58%
Вероятност точно четири гола да бъдат отбелязани в срещата между Portugal и France: 20.81%
Вероятност точно пет гола да отбелязани в срещата между Portugal и France: 15.33%
Вероятност точно шест гола да бъдат отбелязани в срещата между Portugal и France: 9.16%
Вероятност седем или повече гола да бъдат отбелязани в срещата между Portugal и France: 7.24%

Вероятност за Отбори да отбележат гол

Вероятност и Portugal, и France да отбележат попадение в мача: 72.36%
Вероятност нито един от Portugal и France да отбележи гол в мача: 1.85%
Вероятност само Portugal да отбележи гол в мача: 7.09%
Вероятност само France да отбележи гол в мача: 18.71%

Вероятности за получени голове

Вероятност Portugal да завърши мача срещу France без допуснат гол: 8.94%
Вероятност Portugal да допусне гол в срещата срещу France: 91.06%
Вероятност France да завърши мача срещу Portugal без допуснат гол: 20.56%
Вероятност France да допусне гол в срещата срещу Portugal: 79.44%

Общо голове за отбор

Вероятност Portugal да отбележи повече от 0.5 гола в мача: 79.44%
Вероятност Portugal да отбележи по-малко от 0.5 гола в мача: 20.56%
Вероятност Portugal да отбележи повече от 1.5 гола в мача: 45.09%
Вероятност Portugal да отбележи по-малко от 1.5 гола в мача: 54.91%
Вероятност Portugal да отбележи повече от 2.5 гола в мача: 18.27%
Вероятност Portugal да отбележи по-малко от 2.5 гола в мача: 81.73%
Вероятност Portugal да отбележи повече от 3.5 гола в мача: 5.44%
Вероятност Portugal да отбележи по-малко от 3.5 гола в мача: 94.56%

Вероятност France да отбележи повече от 0.5 гола в мача: 91.06%
Вероятност France да отбележи по-малко от 0.5 гола в мача: 8.94%
Вероятност France да отбележи повече от 1.5 гола в мача: 67.77%
Вероятност France да отбележи по-малко от 1.5 гола в мача: 32.23%
Вероятност France да отбележи повече от 2.5 гола в мача: 39.40%
Вероятност France да отбележи по-малко от 2.5 гола в мача: 60.60%
Вероятност France да отбележи повече от 3.5 гола в мача: 17.88%
Вероятност France да отбележи по-малко от 3.5 гола в мача: 82.12%

Точен брой голове, отбелязани от Portugal

Вероятност за Portugal да не отбележи гол в мача: 20.56%
Вероятност за Portugal да отбележи точно един гол в мача: 34.35%
Вероятност за Portugal да отбележи точно два гола в мача: 26.82%
Вероятност за Portugal да отбележи три или повече гола в мача: 18.27%

Точен брой голове, отбелязани от France

Вероятност за France да не отбележи гол в мача: 8.94%
Вероятност за France да отбележи точно един гол в мача: 23.29%
Вероятност за France да отбележи точно два гола в мача: 28.37%
Вероятност за France да отбележи три или повече гола в мача: 39.40%