Компютърни прогнози за Под/Над: Франция срещу Исландия

sjuesju   July 1, 2016   Comments Off on Компютърни прогнози за Под/Над: Франция срещу Исландия

Двата отбора да отбележат гол

Вероятност в проценти и France, и Iceland да отбележат гол в мача: 66.69%
Вероятност в проценти само един или нито един от France и Iceland да отбележи гол в мача: 33.31%

Под / Над 2.5 гола отбелязани в мача

Вероятност за по-малко от 2.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 37.08%
Вероятност за повече от 2.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 62.92%

Алтернативни опции за Общ брой голове в мача

Вероятност за по-малко от 0.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 3.31%
Вероятност за повече от 0.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 96.70%

Вероятност за по-малко от 1.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 15.49%
Вероятност за повече от 1.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 84.51%

Вероятност за по-малко от 3.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 61.12%
Вероятност за повече от 3.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 38.88%

Вероятност за по-малко от 4.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 80.22%
Вероятност за повече от 4.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 19.78%

Вероятност за по-малко от 5.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 91.69%
Вероятност за повече от 5.5 гола, отбелязани в мача между France и Iceland: 8.31%

Брой голове в мача

Вероятност за по-малко от два отбелязани гола в мача между France и Iceland: 15.49%
Вероятност за общо два или три отбелязани гола в мача между France и Iceland: 45.63%
Вероятност да бъдат отбелязани повече от три гола в мача между France и Iceland: 38.88%

Обш брой голове/Двата отбора да отбележат гол

Вероятност головете в мача да бъдат Над 2.5 и двата отбора да отбележат в срещата между France и Iceland: 55.49%
Вероятност головете в мача да бъдат Под 2.5 и двата отбора да отбележат в срещата между France и Iceland: 11.19%
Вероятност головете в мача да бъдат Над 2.5 и само един или нито един от двата отбора да отбележат в срещата между France и Iceland: 7.42%
Вероятност головете в мача да бъдат Под 2.5 и само един или нито един от двата отбора да отбележат в срещата между France и Iceland: 25.89%

Вероятности за точен брой голове, отбелязани в мача

Вероятност нито един гол да бъде отбелязан в срещата между France и Iceland: 3.31%
Вероятност точно един гол да бъде отбелязан в срещата между France и Iceland: 12.18%
Вероятност точно два гола да бъдат отбелязани в срещата между France и Iceland: 21.59%
Вероятност точно три гола да бъдат отбелязани в срещата между France и Iceland: 24.04%
Вероятност точно четири гола да бъдат отбелязани в срещата между France и Iceland: 19.10%
Вероятност точно пет гола да отбелязани в срещата между France и Iceland: 11.47%
Вероятност точно шест гола да бъдат отбелязани в срещата между France и Iceland: 5.41%
Вероятност седем или повече гола да бъдат отбелязани в срещата между France и Iceland: 2.90%

Вероятност за Отбори да отбележат гол

Вероятност и France, и Iceland да отбележат попадение в мача: 66.69%
Вероятност нито един от France и Iceland да отбележи гол в мача: 3.31%
Вероятност само France да отбележи гол в мача: 12.42%
Вероятност само Iceland да отбележи гол в мача: 17.59%

Вероятности за получени голове

Вероятност France да завърши мача срещу Iceland без допуснат гол: 15.72%
Вероятност France да допусне гол в срещата срещу Iceland: 84.28%
Вероятност Iceland да завърши мача срещу France без допуснат гол: 20.89%
Вероятност Iceland да допусне гол в срещата срещу France: 79.11%

Общо голове за отбор

Вероятност France да отбележи повече от 0.5 гола в мача: 79.11%
Вероятност France да отбележи по-малко от 0.5 гола в мача: 20.89%
Вероятност France да отбележи повече от 1.5 гола в мача: 44.89%
Вероятност France да отбележи по-малко от 1.5 гола в мача: 55.11%
Вероятност France да отбележи повече от 2.5 гола в мача: 18.52%
Вероятност France да отбележи по-малко от 2.5 гола в мача: 81.48%
Вероятност France да отбележи повече от 3.5 гола в мача: 5.69%
Вероятност France да отбележи по-малко от 3.5 гола в мача: 94.31%

Вероятност Iceland да отбележи повече от 0.5 гола в мача: 84.28%
Вероятност Iceland да отбележи по-малко от 0.5 гола в мача: 15.72%
Вероятност Iceland да отбележи повече от 1.5 гола в мача: 51.61%
Вероятност Iceland да отбележи по-малко от 1.5 гола в мача: 48.39%
Вероятност Iceland да отбележи повече от 2.5 гола в мача: 21.78%
Вероятност Iceland да отбележи по-малко от 2.5 гола в мача: 78.22%
Вероятност Iceland да отбележи повече от 3.5 гола в мача: 6.24%
Вероятност Iceland да отбележи по-малко от 3.5 гола в мача: 93.76%

Точен брой голове, отбелязани от France

Вероятност за France да не отбележи гол в мача: 20.89%
Вероятност за France да отбележи точно един гол в мача: 34.21%
Вероятност за France да отбележи точно два гола в мача: 26.38%
Вероятност за France да отбележи три или повече гола в мача: 18.52%

Точен брой голове, отбелязани от Iceland

Вероятност за Iceland да не отбележи гол в мача: 15.72%
Вероятност за Iceland да отбележи точно един гол в мача: 32.67%
Вероятност за Iceland да отбележи точно два гола в мача: 29.83%
Вероятност за Iceland да отбележи три или повече гола в мача: 21.78%