Компютърни прогнози за Под/Над: Евертън срещу УБА

sjuesju   February 13, 2016   Comments Off on Компютърни прогнози за Под/Над: Евертън срещу УБА

Двата отбора да отбележат гол

Вероятност в проценти и Евертън, и УБА да отбележат гол в мача: 37.24%
Вероятност в проценти само един или нито един от Евертън и УБА да отбележи гол в мача: 62.76%

Под / Над 2.5 гола отбелязани в мача

Вероятност за по-малко от 2.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 50.47%
Вероятност за повече от 2.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 49.53%

Алтернативни опции за Общ брой голове в мача

Вероятност за по-малко от 0.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 6.24%
Вероятност за повече от 0.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 93.76%

Вероятност за по-малко от 1.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 24.63%
Вероятност за повече от 1.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 75.37%

Вероятност за по-малко от 3.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 73.70%
Вероятност за повече от 3.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 26.30%

Вероятност за по-малко от 4.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 88.63%
Вероятност за повече от 4.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 11.37%

Вероятност за по-малко от 5.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 95.97%
Вероятност за повече от 5.5 гола, отбелязани в мача между Евертън и УБА: 4.03%

Брой голове в мача

Вероятност за по-малко от два отбелязани гола в мача между Евертън и УБА: 24.63%
Вероятност за общо два или три отбелязани гола в мача между Евертън и УБА: 49.06%
Вероятност да бъдат отбелязани повече от три гола в мача между Евертън и УБА: 26.30%

Общ брой голове/Двата отбора да отбележат гол

Вероятност головете в мача да бъдат Над 2.5 и двата отбора да отбележат в срещата между Евертън и УБА: 28.97%
Вероятност головете в мача да бъдат Под 2.5 и двата отбора да отбележат в срещата между Евертън и УБА: 8.27%
Вероятност головете в мача да бъдат Над 2.5 и само един или нито един от двата отбора да отбележат в срещата между Евертън и УБА: 20.56%
Вероятност головете в мача да бъдат Под 2.5 и само един или нито един от двата отбора да отбележат в срещата между Евертън и УБА: 42.20%

Вероятности за точен брой голове, отбелязани в мача

Вероятност нито един гол да бъде отбелязан в срещата между Евертън и УБА: 6.24%
Вероятност точно един гол да бъде отбелязан в срещата между Евертън и УБА: 18.39%
Вероятност точно два гола да бъдат отбелязани в срещата между Евертън и УБА: 25.84%
Вероятност точно три гола да бъдат отбелязани в срещата между Евертън и УБА: 23.22%
Вероятност точно четири гола да бъдат отбелязани в срещата между Евертън и УБА: 14.94%
Вероятност точно пет гола да отбелязани в срещата между Евертън и УБА: 7.34%
Вероятност точно шест гола да бъдат отбелязани в срещата между Евертън и УБА: 2.84%
Вероятност седем или повече гола да бъдат отбелязани в срещата между Евертън и УБА: 1.20%

Вероятност за Отбори да отбележат гол

Вероятност и Евертън, и УБА да отбележат попадение в мача: 37.24%
Вероятност нито един от Евертън и УБА да отбележи гол в мача: 6.24%
Вероятност само Евертън да отбележи гол в мача: 52.04%
Вероятност само УБА да отбележи гол в мача: 4.47%

Вероятности за получени голове

Вероятност Евертън да завърши мача срещу УБА без допуснат гол: 58.29%
Вероятност Евертън да допусне гол в срещата срещу УБА: 41.71%
Вероятност УБА да завърши мача срещу Евертън без допуснат гол: 10.72%
Вероятност УБА да допусне гол в срещата срещу Евертън: 89.28%

Общо голове за отбор

Вероятност Евертън да отбележи повече от 0.5 гола в мача: 89.28%
Вероятност Евертън да отбележи по-малко от 0.5 гола в мача: 10.72%
Вероятност Евертън да отбележи повече от 1.5 гола в мача: 63.71%
Вероятност Евертън да отбележи по-малко от 1.5 гола в мача: 36.29%
Вероятност Евертън да отбележи повече от 2.5 гола в мача: 35.03%
Вероятност Евертън да отбележи по-малко от 2.5 гола в мача: 64.97%
Вероятност Евертън да отбележи повече от 3.5 гола в мача: 14.84%
Вероятност Евертън да отбележи по-малко от 3.5 гола в мача: 85.16%

Вероятност УБА да отбележи повече от 0.5 гола в мача: 41.71%
Вероятност УБА да отбележи по-малко от 0.5 гола в мача: 58.29%
Вероятност УБА да отбележи повече от 1.5 гола в мача: 9.36%
Вероятност УБА да отбележи по-малко от 1.5 гола в мача: 90.64%
Вероятност УБА да отбележи повече от 2.5 гола в мача: 1.32%
Вероятност УБА да отбележи по-малко от 2.5 гола в мача: 98.68%
Вероятност УБА да отбележи повече от 3.5 гола в мача: 0.13%
Вероятност УБА да отбележи по-малко от 3.5 гола в мача: 99.87%

Точен брой голове, отбелязани от Евертън

Вероятност за Евертън да не отбележи гол в мача: 10.72%
Вероятност за Евертън да отбележи точно един гол в мача: 25.57%
Вероятност за Евертън да отбележи точно два гола в мача: 28.68%
Вероятност за Евертън да отбележи три или повече гола в мача: 35.03%

Точен брой голове, отбелязани от УБА

Вероятност за УБА да не отбележи гол в мача: 58.29%
Вероятност за УБА да отбележи точно един гол в мача: 32.35%
Вероятност за УБА да отбележи точно два гола в мача: 8.03%
Вероятност за УБА да отбележи три или повече гола в мача: 1.32%